ლევან ჩარკვიანის ქ. #8
(ლისის ტბის მიმდებარედ)
ორშაბათი - პარასკევი 09:00-16:30

სამედიცინო ცენტრის მისია

„მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრის“ მისიაა, დავუბრუნოთ გამოჯანმრთელებული პაციენტები თავიანთ ოჯახებს, რაც გამოიხატება პაციენტებზე ზრუნვით, მკურნალობის მაღალი სტანდარტით, ახალი კადრების სწავლებით, არსებული კადრის გადამზადებითა და მედიცინის სხვადასხვა დარგში ახალი აღმოჩენების მოტივაციით.

ჩვენი მიზანია, რომ აღიარებული ვიყოთ საუკეთესო კლინიკად ჩვენს სფეროში, ჩვენი მოქალაქეებისთვის საუკეთესო სერვისების მიწოდებითა და ექიმებისთვის საუკეთესო სამუშაო პირობების შექმნით. 


ჩვენი ფასეულობებია:

პროფესიონალიზმი ჩვენს სფეროში და ბიზნესის განვითარებაში
პატივისცემა პაციენტები და მათი ოჯახის წევრების მიმართ
პატიოსნება - ყოველთვის ვიმოქმედოთ ღიად და სწორად
გაგება - პაციენტების მოსმენა, საჭიროებებზე დაყრდნობით მათი იმედების გამართლება
მოტივაცია - ვიყოთ საუკეთესო, მივისწრაფვით სრულყოფილებისაკენ ყველა მიმართულებით.