ლევან ჩარკვიანის ქ. #8
(ლისის ტბის მიმდებარედ)
ორშაბათი - პარასკევი 09:00-16:30


ლია რაზმაძე
ოფთალმოლოგი

პროფესიული საქმიანობა

- 2014-დან
დღემდე კ. მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი სამედიცინო ხარისხის კონტროლის მენეგერი კომპანიის ხარისხის მენეჯმენტის სრულყოფა, ფუნქციონირების კონტროლი, ახალ სტრუქტურულ ერთეულებში დანერგვა და შემდგომი გაუმჯობესება

- 2014-2014
საქ. ჯან. დაცვის სამინისტრო, სსა, საყოველთაო ჯანდაცვა - ჯანდაცვის პროგრამების მონიტორინგის სამმართველო - სპეციალისტი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი

- 2012-2014
შ.პ.ს ,,სამედიცინო საექსპერტო კომისია”- დირექტორის მოადგილე სამედ-საკადრო საკითხების დარეგულირება, დამკვეთ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა

- 2005-2012
შ.პ.ს,,ქ.თბილისის #1 სამკ.პროფ ცენტრი” - დირექტორი სამკურნელო დარგში ცენტრის სამედიცინო-სამკურნალო პროცესის ორგანიზაცია/კოორდინირება

- 2001 - 2005
შ.პ.ს,,#1 სამ-პროფ. ცენტრი" - დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში მოზრდილთა პოლიკნიკის სამკურნალო პროცესის ორგანიზაცია/კოორდინაცია

- 1987 - 2001
ქ.თბილისის #7 საავადმყოფო - ექ-ოფთალმოლოგი - ოფთალმოლოგიური კონსულტაციები მულტიპროფილურ კლინიკაში და ამბულატორიული პაციენტების მიღების წარმოება

განათლება/კვალიფიკაცია

- 1984-1985
თვალის რესპ. კლინიკა - ინტერნატურა - ოფთალმოლოგი, ექ-ოფთალმოლოგი

- 1978-1984
თბილისის სახ.სამედ.ინსტიტუტი სამკურნალო შინაგანი მედიცინა ექ-თერაპევტი

ტრეინინგები, სერთიფიცირების კურსები


- 2009
ჯანდაცვის სამინისტრო საოჯახო მედიცინის მენეჯმენტი

- 2007 ჯანდაცვის სამინისტრო, დახელლოვნ. ნსტიტუტი    პირველადი ჯანდაცვის მენეჯმენტი

- 2005 ჯანდაცვის სმინისტრო ტუბერკულოზის მართვა და კონტროლი პრველადი ჯანდაცვის

- 2003 ჯანდაცვის სამინისტრო, დახელოვნ. ინსტიტუტი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა  

- 1988 დახელოვნების ინსტიტუტი ოფთალმოლოგია